Loading...

v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem.

protokol univerza na primorskem

Vpisi na Akademijo za poslovni protokol 2024 so zaključeni. Sprejemamo vpise na šolanje v naslednjem letu 2025.

Splošni pogoji za vpis na Akademijo za poslovni protokol
Prijavnica na Akademijo za poslovni protokol

Vrhunska šola sodobnega poslovnega protokola v teoriji in praksi. Program šestdesetih ur, sestavljen na podlagi najvišjih strokovnih in izobraževalnih standardov, odprtega in temeljitega prenosa znanja in izkušenj ter interaktivnega dela. Treningi uporabe protokolarnih pravil in etikete v številnih primerih poslovanja in delovanja v dejanskem življenju z vizijo sodobnega protokola kot univerzalne metode za načrtovanje in opravljanje vseh vrst uradnih dogodkov in srečanj za gospodarske in druge družbe, za vladne in občinske organizacije. Prejem certifikata znanja Akademije za poslovni protokol Ksenije Benedetti, ki bo vaš ključ do uspeha.

Obvladovanje poslovnega protokola izraža v poslu profesionalnost, zanesljivost, kredibilnost in kompetentnost, kar so močne konkurenčne prednosti.

Protokol-Ksenija-Benedetti-Akademija-za-poslovni-protokol-20190124_173303

Vrhunska šola sodobnega poslovnega protokola v teoriji in praksi. Program šestdesetih ur, sestavljen na podlagi najvišjih strokovnih in izobraževalnih standardov, odprtega in temeljitega prenosa znanja in izkušenj ter interaktivnega dela. Treningi uporabe protokolarnih pravil in etikete v številnih primerih poslovanja in delovanja v dejanskem življenju z vizijo sodobnega protokola kot univerzalne metode za načrtovanje in opravljanje vseh vrst uradnih dogodkov in srečanj za gospodarske in druge družbe, za vladne in občinske organizacije. Prejem certifikata znanja Akademije za poslovni protokol Ksenije Benedetti, ki bo vaš ključ do uspeha.

Obvladovanje poslovnega protokola izraža v poslu profesionalnost, zanesljivost, kredibilnost in kompetentnost, kar so močne konkurenčne prednosti.

Šolanje je namenjeno vsem, katerih profesionalno delo vključuje zahtevne oblike poslovnega komuniciranja, zaposlenim v podjetjih, v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinah, javnih zavodih. Tistim, ki v poslovnih stikih na različne načine nastopajo v imenu podjetja, vodilnim in vodstvenim delavcem in delavkam, tržnikom, vodjem podjetij in organizacijskih enot, zaposlenim v prodaji in marketingu, odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, zaposlenim v hotelih in turističnih objektih, obrtnikom in obrtnicam, podjetnikom in podjetnicam, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, javnim uslužbencem in uslužbenkam, kandidatom in kandidatkam za vstop v lokalno ali državno politiko. In vsem, ki želijo s teorijo in prakso osvojiti protokolarna pravila in pravila primernega in učinkovitega komuniciranja.

Spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost in vaša velika moč.

Šolanje je namenjeno vsem, katerih profesionalno delo vključuje zahtevne oblike poslovnega komuniciranja, zaposlenim v podjetjih, v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinah, javnih zavodih. Tistim, ki v poslovnih stikih na različne načine nastopajo v imenu podjetja, vodilnim in vodstvenim delavcem in delavkam, tržnikom, vodjem podjetij in organizacijskih enot, zaposlenim v prodaji in marketingu, odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, zaposlenim v hotelih in turističnih objektih, obrtnikom in obrtnicam, podjetnikom in podjetnicam, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, javnim uslužbencem in uslužbenkam, kandidatom in kandidatkam za vstop v lokalno ali državno politiko. In vsem, ki želijo s teorijo in prakso osvojiti protokolarna pravila in pravila primernega in učinkovitega komuniciranja.

Spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost in vaša velika moč.

Trimesečni program predavanj in delavnic enkrat tedensko od 5. februarja do 25. aprila 2024 v Hotelu Slon v Ljubljani.

Predavanja in vaje izvaja Ksenija Benedetti, nekdanja dolgoletna šefinja Protokola Republike Slovenije, ki ima osemnajstletne izkušnje na področju protokola tako doma kot v tujini. Pripravila in izvedla je več kot 300 mednarodnih obiskov in mednarodnih srečanj na najvišjem nivoju, več kot 1000 protokolarnih dogodkov in 60 državnih proslav. Za svoje delo je prejela številna zahvalna pisma in pohvale, od ameriške Bele hiše do britanskega dvora. Izdala je tri knjige: Protokol – simfonija forme, Kažipoti – sonatina o odnosih in kulturi srca in Hiša sozvočja. 23 let že predava različnim javnostim.

Protokol-Ksenija-Benedetti-Akademija-za-poslovni-protokol-20190124_152237

Trimesečni program predavanj in delavnic enkrat tedensko od 5. februarja do 25. aprila 2024 v Hotelu Slon v Ljubljani.

Predavanja in vaje izvaja Ksenija Benedetti, nekdanja dolgoletna šefinja Protokola Republike Slovenije, ki ima osemnajstletne izkušnje na področju protokola tako doma kot v tujini. Pripravila in izvedla je več kot 300 mednarodnih obiskov in mednarodnih srečanj na najvišjem nivoju, več kot 1000 protokolarnih dogodkov in 60 državnih proslav. Za svoje delo je prejela številna zahvalna pisma in pohvale, od ameriške Bele hiše do britanskega dvora. Izdala je tri knjige: Protokol – simfonija forme, Kažipoti – sonatina o odnosih in kulturi srca in Hiša sozvočja. 23 let že predava različnim javnostim.

Gosti Akademije za poslovni protokol:

dr. Aleksander Zadel,
dr. Aleksander Zadel,univ. dipl. psiholog, specialist klinične psihologije, predavatelj in svetovalec
Tema predavanja: Kaj, če se s sogovornikom še vedno ne strinjava? Kako ohraniti dober odnos in ne izgubiti občutka, da se podrejamo ali odpovedujemo svojim interesom?
Aljoša Bagola,
Aljoša Bagola,kreativni direktor, predavatelj, svetovalec, avtor knjižne uspešnice Kako izgoreti
Tema predavanja: Kako biti v redu? Vplivi sodobnih tehnologij in medijev na naše ravnanje, vloga ustvarjalnosti v naših življenjih in uvidi za boljše upravljanje vsakodnevnih odnosov in počutja
Sebastian Cavazza,
Sebastian Cavazza,gledališki in filmski igralec, profesor na AGRFT
Tema predavanja: Kako obvladovati tremo pred javnim nastopom
Vaje za zbranost, sproščanje in koncentracijo
Lea Pisani,
Lea Pisani,svetovalka za celovito podobo osebnosti/Image Consultant in predavateljica, avtorica več knjig o ravneh oblačenja in primerni podobi.
Tema predavanja: Ravni oblačenja s praktičnimi primeri
dr. Marko Pavliha,
dr. Marko Pavliha,pravnik, profesor, esejist
Tema predavanja: Spoštljiva komunikacija
Janez Škrabec,
Janez Škrabec,podjetnik, funkcionar, predavatelj in mecen
Tema predavanja: Vloga in pomen protokola in primernega obnašanja v poslovnem svetu
Slavko Bobovnik,
Slavko Bobovnik,televizijski novinar in voditelj
Tema predavanja: Učinkovit nastop pred kamero v praksi: vaje in analiza nastopov
Boštjan Romih,
Boštjan Romih,televizijski in radijski novinar
Tema predavanja: Učinkovit javni nastop in retorika
Gregor Jamnik,
Gregor Jamnik,predsednik združenja hotelirjev Slovenije, generalni direktor Hotela Slon
Tema predavanja: Izkušnje srečanj z različnimi svetovnimi kulturami in kako primerno obnašanje vpliva na uspešnost poslovanja v turizmu

PROGRAM:

Uvod: poslovni protokol, etiketa in etika.
Sestavine in potek uspešne poslovne komunikacije. Sodobni komunikacijski trendi.
Nebesedna komunikacija: prvi vtis, govorica telesa, primerna drža, položaj in gibanje v prostoru, primerni nebesedni pristopi, besedna intonacija, zunanja podoba, medsebojna razdalja, rokovanje, izročanje vizitk.

Besedna govorna komunikacija: glas in melodija govora, pozdravljanje, seznanjanje, predstavljanje, vikanje-tikanje, naslavljanje, načini za pridobitev pozornosti poslušalcev, aktivno poslušanje, poslovni pogovor, mali pogovor, uspešen in samozavesten javni nastop, učinkovit nastop pred kamero, trema, primerna uporaba stacionarnih in mobilnih telefonov.

Besedna pisna komunikacija: ovojnice, primerno naslavljanje, sestava in izgled poslovnega dopisa, primerna celostna grafična podoba, pritožbe, opravičila, zahvale, čestitke, vizitke, vabila, elektronska sporočila, sms sporočila, primerna uporaba socialnih omrežij.

Na delovnem mestu: komuniciranje z notranjo javnostjo in odnos do sodelavcev, pripadnost in lojalnost, urejenost poslovnih in delovnih prostorov, priprava in učinkovita izvedba poslovnih sestankov, poslovni obisk v podjetju, podpisovanje pogodb in sporazumov, novinarska konferenca.

Organizacija poslovnih dogodkov: izbor lokacije, spisek vabljenih, vabila, program, scenarij, postavitev, obveznosti gostiteljev, obveznosti gostov.
Mreženje, socialni kapital.

Družabni dogodki s pogostitvijo in poslovni obedi: vrste dogodkov ob hrani in pijači, vabila, opravičila, zahvale, zdravice, postavitev miz in omizij, sestava različnih pogrinjkov, vedenje za mizo, izbor primernih jedi in pijač za jedilnik, namizne kartice in tablo’, cvetje kot dekor in sporočilo, izbor primerne lokacije.

Sedežni redi in oblike miz: dogodki, sestanki, obedi, banketi.

Oblečeni za uspeh – primerna obleka za različne priložnosti: oblačila za prosti čas (casual), sproščena elegantna oblačila (smart casual), sproščena poslovna oblačila (business casual), dnevna poslovna oblačila (business suit), formalna ali temna oblačila (formal dress, dark suit), večerna oblačila (smoking – black tie in frak – white tie).

Kultura poslovnega obdarovanja: nameni obdarovanja in vrste daril, promocijska in poslovna darila, darila za zaposlene, primerna izbira daril s predlogi, embalaža, logotipi na darilih in embalaži, vodenje evidenc, cvetje kot darilo in simbol, izročanje in sprejemanje daril, vrednosti in obdavčitve daril.

Nacionalni simboli: primerna uporaba državnih simbolov, primerno in pravilno izobešanje zastav.

Zaključni izpit za prejem certifikata.

Voden protokolarni obed v eni izmed protokolarnih restavracij in slovesna podelitev certifikatov znanja Akademije za poslovni protokol.

Prijava za vpis na Akademijo za poslovni protokol.

S prijavo na Akademijo za poslovni protokol se strinjam s pogoji udeležbe in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, kot upravljavec osebne podatke iz prijavnice obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih Akademije za poslovni protokol ter me po elektronski pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo in potekom Akademije za poslovni protokol ter mi posreduje gradiva povezana z izvedno le-te. S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica, da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa osebnih pdoatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. Zbrani osebni podatki se hranijo do zaključka aktivnosti, povezanih z izvedbo Akademije za poslovni protokol, oziroma do izrecnega preklica soglasja s strani udeleženca na elektronski naslov akademija.protokol@upr.si.

Prosim, da prijavnico pošljete na naslov: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Akademija za poslovni protokol, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper.

Strinjam se s pogoji udeležbeNe strinjam se s pogoji udeležbe

Prosimo, kliknite v kvadratek.

»Vsaka zaprta vrata lahko odpremo, če se znamo primerno obnašati in komunicirati. Ta ključ boste zagotovo našli na Akademiji za poslovni protokol Ksenije Benedetti.«

Mirella Baruca, predstojnica Tajništva Univerze na Primorskem

“Na Akademiji za poslovni protokol sem pridobila veliko novih znanj, ki mi nudijo večjo samozavest pri opravljanju svojega dela in pri mojem nastopu v poslovnem okolju, koristijo pa mi tudi v zasebnem življenju. Vsebine so bile predstavljene strokovno in zanimivo ter podprte s praktičnimi primeri. Všeč mi je bilo, da smo pozornost namenili širokemu spektru tematik, med drugim tudi področju osebne rasti in medosebnih odnosov. Izkušnje in nasveti, ki nam jih je podala gospa Ksenija Benedetti, so neprecenljivi. V čast in veselje mi je bilo prihajati na srečanja.”

Pia Prebevšek, strokovna sodelavka za promocijo in odnose z javnostmi, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

“Akademija za poslovni protokol je trimesečno izobraževanje, ki v življenja slušateljev in slušateljic prinaša same uporabne vsebine in novo energijo. Primerna je za vse generacije, poklice, profile ljudi, za vse, ki si želijo v življenju in poslovnem svetu napredovati. Mešanica novega znanja, ki ga prinaša vodja Akademije za poslovni protokol, gospa Benedetti, in gostujoči predavatelji, predstavlja pester nabor pozitivnih vibracij in izkušenj podkovanih mojstrov na svojem področju.”

Ana Cukijati, ustanoviteljica Aniki s.p.

“Super izkušnja! Veliko novega znanja, ki mi bodo v pomoč pri organizaciji dogodkov in nasploh v poslovnem svetu. Hvala za vse!”

Ajdan Pajntar, študent tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi

“Po opravljenem šolanju se mi zdi, da lahko osvojim svet.”

Alja Šavorn, direktorica prodaje, City hotel Ljubljana

“Udeležbo na šolanju bi predlagal vsem tistim, ki vstopajo v poslovni svet ali v svet diplomacije na katerikoli ravni. Ni pomembno, na kateri točki ste, temveč kako si boste olajšali svojo pot od točke, na kateri ste. Bistvo razumevanja poslovnega protokola je ključnega pomena in prinaša veliko dodano vrednost pri delu z ljudmi. Uspešno delo z ljudmi pa prinaša veliko zadovoljstva vseh strani.”

Mag. Donald Rus, direktor Policijske uprave Maribor

“Vpis na Akademijo za poslovni protokol bi priporočila vsakomur, saj sem sama iz predavanj odnesla veliko koristnih informacij, nasvetov in pridobila nova znanja, ki mi bodo zagotovo koristila tako v poslovnem kot zasebnem življenju.”

Taja Drobnič, nabavno prodajni referent

“Če bi se vsaj polovica Slovenk in Slovencev udeležila tovrstnih predavanj, bi bili medsebojni odnosi spoštljivejši in prijaznejši. To so znanja, ki ustvarjajo bolj spoštljivo prihodnost.”

Manca Cvirn, namestnica direktorice, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o.

“Predavanja so bila bogata, zanimiva ter podkrepljena s praktičnimi primeri, domače naloge pa kar zahtevne. Izbor gostujočih predavateljev je vrhunski. Top izkušnja in najboljša investicija vase. Bilo je nepozabno in hvaležna sem za vsak preživet trenutek na šoli.”

Simona Božjak, višja svetovalka v Uradu za družbene dejavnosti, Mestna občina Kranj

“Vpis na Akademijo za poslovni protokol je presegel moja pričakovanja. Gospa Benedetti snov podaja na zelo zanimiv in interaktiven način, ki poskrbi, da slušatelji in slušateljice ohranimo zbranost do zadnje minute predavanja. Primeri iz prakse, bogate izkušnje in odlični gostujoči predavatelji so pika na i Akademiji. Vpis priporočam vsem, ki želijo pridobiti ali izpopolniti znanje o poslovnem protokolu in razširiti svoja obzorja.”

Lana Mazzini, svetovalka evropski poslanki, Evropski parlament

“Za pridobitev znanj iz poslovnega protokola je gospa Benedetti pravi naslov. Koristno za poslovno in zasebno življenje. Izbira gostov – predavateljev – je odlična. Še enkrat hvala.”

Meta Kompan, Commerce trgovina, d. o. o.

»Akademija za poslovni protokol me je vsestransko presenetila. Kljub pričakovanju, da bodo predavanja glede na tematiko, gostujoče strokovnjake ter nenazadnje dragocene izkušnje gospe Benedetti izredno zanimiva, sem po zaključku šolanja preprosto navdušena! Gospa Benedetti predaja svoje znanje strokovno, s kančkom duhovitosti in z veliko mero srčnosti svoje študente spodbuja k osebni odločnosti. Akademijo vsekakor priporočam vsem, ki so v pogosti interakciji z ljudmi. Kajti protokol niso le pravila igre. Protokol je tudi vse tisto, kar občutimo in kar smo, ko se spustijo zavese in ugasnejo luči.«

Loredana Hotović Kralj, Focus, poslovno svetovanje

»V relativno kratkem času izobraževanja smo pridobili maksimalno podajanje novih znanj s področja protokola. Izobraževanje bi priporočila vsem, ne le zaradi boljše samopodobe in samozavesti na delovnem mestu, ta znanja nam koristijo tudi v zasebnem življenju.«

Meta Štajer, Pivovarna Laško Union

»Ksenijo Benedetti sem poslušala že na enemu od njenih enodnevnih predavanj, ki pa nikakor ne morejo dati tega, kar da Akademija za poslovni protokol. Njene izkušnje so za vse nas neprecenljive. Prepričana sem, da bi te vsebine moral slišati vsak človek, toliko bolj tisti, ki zasedejo vodilna mesta. Veseli me, da se je Ksenija Benedetti odločila svoje znanje in bogate izkušnje deliti naprej. S tem zagotovo dviga raven osebne kulture vsakega posameznika, na dolgi rok pa tudi širše družbe. «

Brigita Petric, Policija

»Gospa Ksenija Benedetti = protokol. Znanje podaja z lahkoto in ga slušateljem prenese tako, da ga kar posrkaš. Ko ga zaključiš, dihaš protokol.«

Senka Šmarčan, Agencija za trg vrednostnih papirjev

»Akademija za poslovni protokol ni le akademija protokola, ampak akademija za življenje.«

Luka Pascal Cavazza, študent

»Izjemna priložnost za učenje od vrhunskih poznavalcev različnih strok na enem mestu, sproščeno vzdušje, odlična organizacija ter neprecenljiva popotnica za nadaljnje uspešno in samozavestno delo.«

Karolina Rakovec, študentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

»Izredno sem hvaležna za ponujeno priložnost učiti se poslovnega protokola neposredno od gospe Ksenije Benedetti. Dobrosrčno nam je podajala svoje znanje in izkušnje. Je ena in edina. Prepričana sem, da bomo po njenem zgledu delovali sleherni dan. Hvala še enkrat. Enkratna izkušnja.«

Marjeta Forniz, Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Podpornik Akademije za poslovni protokol je Gospodarska zbornica Slovenije.

protokol---gospodarska-zbornica-slovenije

“Gledano iz mojega zornega kota je protokol zrežirani teater.”

Boris Cavazza,
igralec, scenarist, režiser

“Posameznikovo vedenje odseva odnos tistega, kar predstavlja, ne tistega, kar je.”

John Hagard,
veleposlanik