Loading...

PROTOKOL

AKADEMIJA ZA POSLOVNI PROTOKOL

KSENIJE BENEDETTI

Akademija za poslovni protokol v Ljubljani v Hotelu Slon
od 26. septembra do 12. decembra 2019

v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem.

protokol univerza na primorskem

Vrhunska šola sodobnega poslovnega protokola v teoriji in praksi. Program petdesetih ur, sestavljen na podlagi najvišjih strokovnih in izobraževalnih standardov, odprtega in temeljitega prenosa znanja in izkušenj ter interaktivnega dela. Treningi uporabe protokolarnih pravil in etikete v številnih primerih poslovanja in delovanja v dejanskem življenju z vizijo sodobnega protokola kot univerzalne metode za načrtovanje in opravljanje vseh vrst uradnih dogodkov in srečanj za gospodarske in druge družbe, za vladne in občinske organizacije. Prejem certifikata znanja Akademije za poslovni protokol Ksenije Benedetti, ki bo vaš ključ do uspeha.

Obvladovanje poslovnega protokola izraža v poslu profesionalnost, zanesljivost, kredibilnost in kompetentnost, kar so močne konkurenčne prednosti.

Protokol-Ksenija-Benedetti-Akademija-za-poslovni-protokol-20190124_173303

Vrhunska šola sodobnega poslovnega protokola v teoriji in praksi. Program petdesetih ur, sestavljen na podlagi najvišjih strokovnih in izobraževalnih standardov, odprtega in temeljitega prenosa znanja in izkušenj ter interaktivnega dela. Treningi uporabe protokolarnih pravil in etikete v številnih primerih poslovanja in delovanja v dejanskem življenju z vizijo sodobnega protokola kot univerzalne metode za načrtovanje in opravljanje vseh vrst uradnih dogodkov in srečanj za gospodarske in druge družbe, za vladne in občinske organizacije. Prejem certifikata znanja Akademije za poslovni protokol Ksenije Benedetti, ki bo vaš ključ do uspeha.

Obvladovanje poslovnega protokola izraža v poslu profesionalnost, zanesljivost, kredibilnost in kompetentnost, kar so močne konkurenčne prednosti.

Šolanje je namenjeno vsem, katerih profesionalno delo vključuje zahtevne oblike poslovnega komuniciranja, zaposlenim v podjetjih, v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinah, javnih zavodih. Tistim, ki v poslovnih stikih na različne načine nastopajo v imenu podjetja, vodilnim in vodstvenim delavcem in delavkam, tržnikom, vodjem podjetij in organizacijskih enot, zaposlenim v prodaji in marketingu, odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, zaposlenim v hotelih in turističnih objektih, obrtnikom in obrtnicam, podjetnikom in podjetnicam, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, javnim uslužbencem in uslužbenkam, kandidatom in kandidatkam za vstop v lokalno ali državno politiko. In vsem, ki želijo s teorijo in prakso osvojiti protokolarna pravila in pravila primernega in učinkovitega komuniciranja.

Spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost in vaša velika moč.

Šolanje je namenjeno vsem, katerih profesionalno delo vključuje zahtevne oblike poslovnega komuniciranja, zaposlenim v podjetjih, v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinah, javnih zavodih. Tistim, ki v poslovnih stikih na različne načine nastopajo v imenu podjetja, vodilnim in vodstvenim delavcem in delavkam, tržnikom, vodjem podjetij in organizacijskih enot, zaposlenim v prodaji in marketingu, odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, zaposlenim v hotelih in turističnih objektih, obrtnikom in obrtnicam, podjetnikom in podjetnicam, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, javnim uslužbencem in uslužbenkam, kandidatom in kandidatkam za vstop v lokalno ali državno politiko. In vsem, ki želijo s teorijo in prakso osvojiti protokolarna pravila in pravila primernega in učinkovitega komuniciranja.

Spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost in vaša velika moč.

Trimesečni program predavanj in delavnic enkrat tedensko od 26. septembra do 12. decembra 2019.

Predavanja in vaje izvaja Ksenija Benedetti, nekdanja dolgoletna šefinja Protokola Republike Slovenije, ki ima osemnajstletne izkušnje na področju protokola tako doma kot v tujini. Pripravila in izvedla je več kot 300 mednarodnih obiskov in mednarodnih srečanj na najvišjem nivoju, več kot 1000 protokolarnih dogodkov in 60 državnih proslav. Za svoje delo je prejela številna zahvalna pisma in pohvale, od ameriške Bele hiše do britanskega dvora.

Protokol-Ksenija-Benedetti-Akademija-za-poslovni-protokol-20190124_152237

Trimesečni program predavanj in delavnic enkrat tedensko od 26. septembra do 12. decembra 2019.

Predavanja in vaje izvaja Ksenija Benedetti, nekdanja dolgoletna šefinja Protokola Republike Slovenije, ki ima osemnajstletne izkušnje na področju protokola tako doma kot v tujini. Pripravila in izvedla je več kot 300 mednarodnih obiskov in mednarodnih srečanj na najvišjem nivoju, več kot 1000 protokolarnih dogodkov in 60 državnih proslav. Za svoje delo je prejela številna zahvalna pisma in pohvale, od ameriške Bele hiše do britanskega dvora.

Gosti Akademije za poslovni protokol:

Slavko Bobovnik,
Slavko Bobovnik,
televizijski voditelj in novinar, pri temi Učinkovit nastop pred kamero v praksi: vaje in analiza nastopa.
dr. Janez Bogataj,
dr. Janez Bogataj,
slovenski etnolog, univerzitetni profesor in publicist, pri temi Primerna poslovna darila.
Lea Pisani,
Lea Pisani,
strokovnjakinja za kulturo oblačenja, pri temi Praktični nasveti za primerno poslovno oblačenje.
Vlado Sekirnik,
Vlado Sekirnik,
vodja protokolarnih dogodkov pri Javnem gosp. zavodu Brdo pri Kranju, pri temah Priprava in izvedba dogodkov in Družabni dogodki s pogostitvijo.
Elen Batista Štader,
Elen Batista Štader,
televizijska voditeljica in novinarka, pri temah Organizacija učinkovite novinarske konference in Priprava komunikacijske platforme ob dogodkih.
Igor Šimac,
Igor Šimac,
svetovalec za management in avtor knjige Poslovne navade sveta, pri temi poslovne navade sveta.

PROGRAM:

Četrtek, 26. september
Uvod: poslovni protokol, etiketa in etika.
Sestavine in potek uspešne poslovne komunikacije. Sodobni komunikacijski trendi.
Nebesedna komunikacija: prvi vtis, govorica telesa, primerna drža, položaj in gibanje v prostoru, primerni nebesedni pristopi, besedna intonacija, zunanja podoba, medsebojna razdalja, rokovanje, izročanje vizitk.

Četrtek, 3. oktober
Besedna govorna komunikacija: glas in melodija govora, pozdravljanje, seznanjanje, predstavljanje, vikanje-tikanje, naslavljanje, načini za pridobitev pozornosti poslušalcev, aktivno poslušanje, poslovni pogovor, mali pogovor, uspešen in samozavesten javni nastop, učinkovit nastop pred kamero, trema, primerna uporaba stacionarnih in mobilnih telefonov.

Četrtek, 10. oktober
Besedna pisna komunikacija: ovojnice, primerno naslavljanje, sestava in izgled poslovnega dopisa, primerna celostna grafična podoba, pritožbe, opravičila, zahvale, čestitke, vizitke, vabila, elektronska sporočila, sms sporočila, primerna uporaba socialnih omrežij.

Četrtek, 17. oktober
Na delovnem mestu: komuniciranje z notranjo javnostjo in odnos do sodelavcev, pripadnost in lojalnost, urejenost poslovnih in delovnih prostorov, priprava in učinkovita izvedba poslovnih sestankov, poslovni obisk v podjetju, podpisovanje pogodb in sporazumov, novinarska konferenca.

Četrtek, 24. oktober
Organizacija poslovnih dogodkov: izbor lokacije, spisek vabljenih, vabila, program, scenarij, postavitev, obveznosti gostiteljev, obveznosti gostov.
Mreženje, socialni kapital.

Ponedeljek, 4. november
Družabni dogodki s pogostitvijo in poslovni obedi: vrste dogodkov ob hrani in pijači, vabila, opravičila, zahvale, zdravice, postavitev miz in omizij, sestava različnih pogrinjkov, vedenje za mizo, izbor primernih jedi in pijač za jedilnik, namizne kartice in tablo’, cvetje kot dekor in sporočilo, izbor primerne lokacije.

Četrtek, 7. november
Sedežni redi in oblike miz: dogodki, sestanki, obedi, banketi.

Četrtek, 14. november
Kulturne in poslovne navade po svetu

Četrtek, 21. november
Oblečeni za uspeh – primerna obleka za različne priložnosti: oblačila za prosti čas (casual), smart casual, business casual, poslovna obleka (business suit), formalna obleka (temna obleka, formal dress, dark suit), večerna obleka (smoking – black tie in frak – white tie).

Četrtek, 28. november
Kultura poslovnega obdarovanja: nameni obdarovanja in vrste daril, promocijska in poslovna darila, darila za zaposlene, primerna izbira daril s predlogi, embalaža, logotipi na darilih in embalaži, vodenje evidenc, cvetje kot darilo in simbol, izročanje in sprejemanje daril, vrednosti in obdavčitve daril.
Nacionalni simboli: primerna uporaba državnih simbolov, primerno in pravilno izobešanje zastav.

Četrtek, 5. december
Zaključni izpit za prejem certifikata.

Četrtek, 12. december
Voden protokolarni obed v eni izmed protokolarnih restavracij in slovesna podelitev certifikatov znanja Akademije za poslovni protokol.

Prijava za vpis na Akademijo za poslovni protokol.

S prijavo na Akademijo za poslovni protokol se strinjam s pogoji udeležbe in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, kot upravljavec osebne podatke iz prijavnice obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih Akademije za poslovni protokol ter me po elektronski pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo in potekom Akademije za poslovni protokol ter mi posreduje gradiva povezana z izvedno le-te. S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica, da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa osebnih pdoatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. Zbrani osebni podatki se hranijo do zaključka aktivnosti, povezanih z izvedbo Akademije za poslovni protokol, oziroma do izrecnega preklica soglasja s strani udeleženca na elektronski naslov akademija.protokol@upr.si.

Prosim, da prijavnico pošljete na naslov: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Akademija za poslovni protokol, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper.

Strinjam se s pogoji udeležbeNe strinjam se s pogoji udeležbe

Prosimo, kliknite v kvadratek.

Podpornik Akademije za poslovni protokol je Gospodarska zbornica Slovenije.

protokol---gospodarska-zbornica-slovenije

“Gledano iz mojega zornega kota je protokol zrežirani teater.”

Boris Cavazza,
igralec, scenarist, režiser

“Posameznikovo vedenje odseva odnos tistega, kar predstavlja, ne tistega, kar je.”

John Hagard,
veleposlanik