PROTOKOL

MORJE MISLI

Iztok Mirošič,

veleposlanik

Delovanje mednarodne skupnosti s tako velikim številom subjektov bi bilo verjetno resno moteno, če ne celo nemogoče, brez ustaljenih, dogovorjenih ali pisanih, pravil delovanja in obnašanja, zajetih v korpusu protokola. Včasih le volja ni dovolj. Potrebna je tudi pravilna forma oziroma primerno orodje. Potreben je ustrezen protokol.
Seveda pa je protokol, kot forma in orodje komuniciranja med državami, vedno pomembno sooblikoval vsebino meddržavnih odnosov ali celo postal občutljivo vprašanje prestiža v odnosih med državami. Diplomati in organi mednarodnega občenja so ga in ga morajo, da bi lahko uveljavili interese svoje države, odlično poznati.
Brez ustrezne forme lahko še tako pomembna vsebina, ki jo želimo sporočiti, ostane nerazumljena.