PROTOKOL

MORJE MISLI

Mirko Bandelj,

odvetnik

Protokol je beseda, ki praviloma pri ljudeh vzbuja vtis o neki zapetosti, neki formalnosti, skratka o odnosih med ljudmi, ki so pravo nasprotje običajnemu sproščenemu medčloveškemu komuniciranju. V resnici gre pri protokolu za pravila obnašanja. Vendar po mojem mnenju ne za takšna, ki bi odnose in posamezne situacije naredile napete in zategnjene temveč nasprotno, za tista nevsiljiva pravila, ki naj tudi odnose med povsem nepoznanimi ljudmi, med diplomati, državniki, ki se prvič vidijo in srečajo naredi za sproščene, pa čeprav gre za vrhunske srečanja, eminentne dogodke, ki so na očeh javnosti in medijev in na katerih se lahko sprejemajo daljnosežne, tudi usodne odločitve za cele narode in države.
Ko govorimo o slovenskem državnem protokolu lahko rečem, da je ta po mojih izkušnjah zelo dobro odigral svojo vlogo pri uveljavljanju države kot demokratične, prepoznavne, civilizirane, katere predstavniki se tudi v svetu znajo obnašati po sodobnih kriterijih in zaradi tega vlivajo zaupanje. Lahko bi rekli, da je slovenski državni protokol, ne le dobro opravil to funkcijo, temveč imel prav zaradi svoje neobremenjenosti s tradicijo tudi lepo priložnost, da je v diplomatske odnose in srečanja državnikov vnesel tisto potrebno moderno svežino, ki so jo tradicionalno naravnani protokoli, že zaradi inercije, težko sposobni ustvariti.