PROTOKOL

MORJE MISLI

Milan Kučan,

prvi predsednik Republike Slovenije

Protokol je ogledalo države. Predstavlja državo v meddržavnih odnosih tudi s postopki in pravili diplomatskega vedenja, ki so izraz notranje urejenosti in spoštljivega odnosa do lastnih državljanov in ustanov države ter spoštovanja do gostov oziroma gostiteljev. Pravila protokola so pomagala reševati marsikatero zagato alki nerodnost. Naš protokol je bil deležen priznanj in čestitk ob zahtevnih protokolarnih dogodkih. Čestitka šefa avstrijskega protokola, ki je izjemno natančen, je bila veliko priznanje pravilom, po katerih je potekal obisk avstrijskega predsednika Klestila, in njihovi življenjski uporabi, predvsem pa osebju protokola, ki je sodelovalo ob obisku. Pa čestitke ob srečanju predsednikov srednjeevropskih držav v Piranu in na Bledu, ob obiskih številnih protokolarno zahtevnih gostov ali ob protokolarni izpeljavi velikih mednarodnih srečanj, recimo srečanja Putina ibn Busha na Brdu ali pa velik zalogaj pri predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije. To so priznanja slovenski državotvorni kulturi in zrelosti političnih odnosov med institucijami države, katerih zunanji izraz je tudi državni protokol.
Moje dolgoletno »življenje s protokolom« mi dovoljuje soditi o njegovi koristnosti in potrebnosti, čeprav je včasih s svojimi zahtevami tudi obremenilen in naporen. Zdaj že pokojni predsednik Estonije Lennart Meri, ki je bil vse prej kot formalist, mi je nekoč dejal:«Težko je s protokolom, a še težje brez njega.« To modrost si velja zapomniti.
Ksenija Benedetti si je v dolgih letih vodenja te zahtevne službe nabrala veliko izkušenj in znanja. Zdaj ga lahko suvereno razdaja drugim, lajša razumevanje uporabe protokolarnih pravil in in odpravlja ne tako redke predsodke o protokolarnem nebodigatreba. Z gospo Benedettijevo sem lepo sodeloval kar lepo število let, v katerih so tudi z izkušnjami takratnega Urada predsednika Republike Slovenije dozorevala pravila za izpeljavo zahtevnih protokolarnih projektov. Vem, da je delo opravljala z veliko ljubeznijo in tudi profesionalni radovednostjo, s katero je pritegovala tudi sodelavce. Tudi zato je slovenski protokol deležen velikega ugleda in priznanj.