PROTOKOL

MORJE MISLI

Oskar Kogoj,

oblikovalec

Protokol bi moral biti božanska igra odnosov za dobrobit vsega človeštva, držav, skupnosti, tudi najrazličnejših med seboj.

Kulturni odnos je beseda, ki govori o odnosih vsestranskih dimenzij človekove dejavnosti, ki pa sporočajo o kultiviranosti civilizacij in vseobsegajočih odnosov človeka do človeka.

Življenje je igra najrazličnejših iskanj resnice, delovanje človeka pa iskanje našega bistva, med dobrim in slabim, je tehtnica, ki nas vodi k spoznavanju človeškega božanstva, ki je v nas, ki je v srcu, ki prevzema duhovno srce v slehernem delčku našega telesa, kjer se zgodi prav vse. V protokolu življenja se dogaja vse možno, vsa skrivnost človeškega bitja in kozmosa, lepega, dobrega.

Moja prijateljica Ksenija Benedetti se v svojem umetniškem početju protokola zbližuje s temi vedskimi spoznanji in vsestransko vključuje delovanje, ki se po mojem prepričanju imenuje LJUBEZEN.