PROTOKOL

MORJE MISLI

Prof. dr. Milan Zver,

evropski poslanec, nekdanji minister za šolstvo in šport

Čas je danes eden glavnih gospodarjev naših življenj, temeljna značilnost našega vsakdana pa neizmerna notranja kompleksnost. Ujeti smo med vsesplošno obsedenostjo po preseganju starokopitnih in togo določenih vedenjskih vzorcev na eni strani ter k zatekanju v varen objem vnaprej določenih norm delovanja na drugi. V privatni sferi je odločitev mnogokrat svobodna, profesionalni ritem pa mnogim izmed nas ne pušča izbire. Naših poklicnih usod danes seveda ne določa več vržena rokavica, pač pa vrsta drugih vnaprej dogovorjenih norm. V svetu, kjer so meje vse bolj nestabilne, prinaša protokol določen občutek stabilnosti, saj na formalni ravni preprečuje nesporazume in nerodnosti. Pušča možnost, da se vsebini ustvari prostor, da prevlada. Protokol lahko plemeniti vsebino s formo. Lahko rečemo, da je opuščanje protokolarnih pravil ignorantsko, nepoznavanje protokola pa škodljivo. V svetu, ki se kljub dani kulturni raznovrstnosti globalizira, kjer se vrednotni in vedenjski vzorci standardizirajo, dobiva protokol nov zagon: kot vrednostno nevtralna koda postaja odlika sama po sebi.