PROTOKOL

MORJE MISLI

Dr. Danica Purg,

direktorica poslovne šole IEDC Bled

Izhajam iz preproste haloške delovne družine in doma so nas učili osnovnih pravil, ki so se nanašala na to, da s svojim obnašanjem ne smeš motiti drugih in da moraš vseskozi dostojanstveno, iskreno in pošteno opravljati svoje dolžnosti. Zato so me razna malomeščanska pravila o obnašanju, ki niso odsevala pravih vrednot (skrb za sočloveka, skrb za ohranitev okolja ipd.), motila.
Med študijem po svetu, pozneje pa pri svoji – v svet usmerjeni dejavnosti v IEDC-Poslovni šoli Bled, sem se naučila mnogih pravil in sčasoma me je to začelo še bolj zanimati. V poslovnem svetu je namreč veliko odvisno od vtisa, ki ga narediš na (potencialnega) partnerja; ne toliko, ali ga boš posedel tako, da bo imel on/ona lep razgled in ne ti, in upošteval druga pravila, temveč kako srčno in sproščeno se mu boš posvetil in mu dokazal, da ti veliko pomeni.