PROTOKOL

MORJE MISLI

Janez Lenarčič,

veleposlanik

V našem modernem okolju, ki stremi k vse večji sproščenosti in spontanosti, se zastavlja vprašanje o smiselnosti ohranjanja običajev in pravil, ki se nekaterim utegnejo zdeti toga in odvečna. Pa niso. Bonton je še vedno ena temeljnih prvin odnosov v urejeni družbi. Enako ali še bolj to velja za odnose med državami, kar se posebej odraža v diplomaciji. Forma ostaja pomembna, včasih celo bistvena, vsebina diplomatskih dogodkov in prireditev. Z doslednim upoštevanjem pravil diplomatskega protokola se državam in njihovim predstavnikom izkazuje dolžno spoštovanje. Po drugi strani pa kršitve teh pravil, bodisi iz neznanja, površnosti ali nalašč, zlahka privedejo do neprijetnih zadreg, v najhujših primerih pa celo do zapletov v odnosih med državami.

Dobro poznavanje protokolarnih pravil je zato nujno predvsem za diplomate, ki se pri svojem delu takorekoč vsakodnevno soočamo tudi s protokolarnimi izzivi. Še posebej so protokolarne veščine pomembne za tiste v službi na diplomatskih predstavništvih v tujini, kjer pri pripravi in izvedbi večine dejavnosti praviloma ne moremo računati na pomoč protokolarnih služb. Protokolarna pravila niso sama sebi namen, temveč so nepogrešljiv okvir, v katerem šele prav zaživi vsebina.